Nên để tiền vào ngân hàng lấy lãi hay đầu tư bất động sản?

Đầu tư bất động sản hay là để tiền chết trong ngân hàng? Đó là câu hỏi chung của nhiều nhà đầu tư khi đứng trước lựa chọn đầu tư dự án nào đó. Cùng tham khảo những phân tích của chúng tôi về lợi ích của hai kênh đầu tư về dòng tiền này.